Julkaistu 14.05.2021

Visiona vastuullinen vesihuolto

Vesihuollossa varmistetaan laadukkaat ja turvalliset huoltopalvelut sekä uudistetaan alaa hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä. Näin linjataan tuoreessa kansallisen vesihuollon uudistusohjelmassa, jota myös Huoltovarmuuskeskus (HVK) oli valmistelemassa.

Toimiva vesihuolto on välttämättömyys kaikille Suomen asukkaille, edellytys elinkeinoelämälle sekä myös muiden välttämättömyyspalveluiden kuten terveydenhuollon toiminnalle. Huhtikuussa 2021 julkaistu kansallinen vesihuoltouudistuksen ohjelma etsii ratkaisuja maamme vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Tavoitteena on varmistaa jatkossakin kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto samalla kun otetaan harppauksia kohti ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta. Näitä tavoitteita voidaan edistää uuden teknologian ja kiertotalouden avulla.

Ohjelmassa on luotu yhteinen visio – vastuullinen vesihuolto 2030, jonka mukaan vastuullinen vesihuoltoala turvaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut ja on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä. Tavoitteen toteuttamiseksi esitetään toimenpideohjelma, jonka toteutumista seurataan yhteistyössä vesihuoltoalan toimijoiden kanssa.

Kansallinen vesihuoltouudistuksen ohjelma on valmisteltu vuosina 2020-2021 maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä vesihuoltoalan toimijoiden kanssa. Mukana työssä ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö, viranomaiset, vesihuoltolaitokset ja niitä edustavat yhdistykset, kuntasektori sekä muut vesihuoltoalan keskeiset toimijat.

Haasteina hajanaisuus ja korjausvelka

Toimialan suurimpia haasteita on vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus. Vesihuoltolaitoksia on 1 100, mutta noin 80 suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että muista resursseista.

Kiristyvä EU-lainsäädäntö luo uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen. Lisäksi kuntatalouden haasteet uhkaavat vesihuoltolaitosten taloutta ja omistussuhteita samalla kun vesihuoltoinfran korjausvelka kasvaa kestämättömällä tavalla.

Uudistuksen keskeinen haaste on, miten alaa eri toimijoiden yhteistyönä kehitetään siten, että korjausvelan kasvu saadaan selätettyä. Tähän tarvitaan laaja keinovalikoima, joka pitää sisällään mm. rakennemuutoksen edistämistä, taloudenpidon ja omaisuudenhallinnan kehittämistä, entistä laajempaa alueellista yhteistyötä sekä tietenkin lainsäädännön uudistamista.

Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma koostuu kahdeksasta toimenpidekokonaisuudesta, joiden toimeenpano aloitetaan välittömästi.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Lisätietoja
Valmiusasiamies Riku Juhola, riku.juhola@nesa.fi