Julkaistu 20.09.2023

Yhteistyö takaa alueellisen huoltovarmuuden

Huoltovarmuuskeskus tekee  ELY-keskusten kanssa tiivistä alueellista yhteistyötä varautumisen vahvistamiseksi. Yhteistyötä määrittää ELVAR-toiminnasta tehty uusi sopimus, joka on voimassa toistaiseksi.

ELVAR-toiminta kehittää elinkeinoelämän varautumista eri alueilla ja maakunnissa sekä varmistaa yhteisen toiminnan ja tiedonvaihdon elinkeinoelämän, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin välillä. ELVAR-toimikunnat toimivat linkkinä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) ja julkishallinnon varautumisrakenteiden välillä.

Toimikunnat ovat alueellisia suunnittelu- ja yhteistyöfoorumeita ja ne jakavat tietoa sekä parhaita käytäntöjä eri toimijoiden kesken ja tuottavat maksuttomia palveluita, joilla kehitetään alueiden elinkeinoelämän varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. Yhteistyössä arvioidaan riskejä, tarpeita ja kehityskohteita ja vastataan niihin yhteisillä projekteilla.

Alueellinen huoltovarmuustoiminta tähtää siihen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot on alueellisesti turvattu erityisesti pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa eri toimijoiden yhteistyönä. Alueellisen huoltovarmuustoiminnan päätehtävät ovat:

  • Elinkeinoelämän ja viranomaisten jatkuvuudenhallinnan tukeminen ja huoltovarmuustoimien yhteensovittaminen
  • Elinkeinoelämän varautumisen yhteistoimintaverkostojen ylläpito ja kehittäminen
  • Alueellinen riskiarviointi huoltovarmuuden näkökulmasta
  • Alueellisen huoltovarmuuden jatkuva kehittäminen

ELVAR-toimikuntien yhteystiedot