Julkaistu 30.09.2021

Yhteistyöryhmä koordinoimaan valtioneuvoston huoltovarmuustoiminnan kehittämistä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut uuden huoltovarmuuden yhteistyöryhmän tukemaan ministeriötä huoltovarmuuden kehittämis- ja varautumistoimien yhteensovittamisessa valtioneuvostotasolla. Sen toimikausi on 1.10.2021–30.9.2024.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin ylijohtaja Antti Neimala ja varapuheenjohtajaksi teollisuusneuvos Eeva Vahtera työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mukana ryhmässä on edustajia eri ministeriöistä, ja yhtenä sen asiantuntijajäsenistä toimii Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Rain Mutka.

Huoltovarmuustoimintaan liittyen on tehty useita selvityksiä Covid-19-pandemian aikana. Huoltovarmuuden yhteistyöryhmän asettamisella vastataan osittain myös selvityksissä esitettyihin suosituksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa arvioinut ryhmä esitti keväällä 2021 suosituksen valtioneuvoston eri toimijoiden yhteistyön kehittämisestä. Arvion vastaanottanut työ- ja elinkeinoministeriö totesi tuolloin, että suosituksen toteutus tehostaisi entisestään valtioneuvoston yhteistä varautumista, huoltovarmuuden kehittämistä ja varautumistoimien yhteensovittamista.

Yhteistyöryhmän tehtäviä ovat muun muassa valtioneuvostotason tiedonkulun edistäminen huoltovarmuusasioissa ja huoltovarmuuskysymysten koordinointi, valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöksen välitarkasteluun ja uudistamiseen osallistuminen, sekä huoltovarmuuden lainsäädännön kehittämistarpeiden kartoittaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla