HVO Extranet

Ajankohtaista tietoa maahantuotujen suojainten testauksista

Kaikki Huoltovarmuuskeskuksen ulkomailta tilaamat suojaimet testataan Suomessa. Testeillä varmistetaan, että kyseiset suojaimet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja soveltuvat niille tarkoitettuun käyttöön.

Keskiviikkona 15.4. Suomeen saatiin suojakäsineitä 5 miljoonaa kappaletta. Täydennyserä samoja käsineitä tuli Suomeen 18.–19.4. viikonlopun aikana. Ensimmäiset suojakäsinetestit ovat valmistuneet. Testien perusteella suojakäsineet soveltuvat niille tarkoitettuun käyttöön ja vastaavat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesitystä. https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/stm-on-tehnyt-huoltovarmuuskeskukselle-yhteensa-viisi-hankintaesitysta

Viime viikolla tiedotimme NIDY-merkkisten kirurgisten suu- ja nenäsuojainten laatupoikkeamista. VTT:n testausten perusteella kyseiset suojaimet eivät täyttäneet niille asetettuja sairaalakäyttöön asetettuja vaatimuksia. Suojaimet soveltuvat kuitenkin sellaiseen käyttöön, jossa ei edellytetä sairaalakäytön suojausominaisuuksia, vaan keskeistä on suojata potilaita ja asiakkaita hoitohenkilökunnan mahdollisesti kantamalta taudilta. Tämän tiedon perusteella STM toimitti suojaimet useisiin eri toimipaikkoihin ympäri Suomen.
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/ensimmainen-maahantuotu-suojainera-toimitetaan-hoivayksikoihin-ja-kotisairaanhoitoon

Torstaina 16.4. Huoltovarmuuskeskus sai ilmoituksia kirurgisten suu- ja nenäsuojaimien laatupoikkeamista. NIDY-merkkisten suojaimien käyttö kehotettiin lopettamaan. Suojaimet tulee säästää jatkotutkimuksia varten. Ensimmäiset allergiaoireita aiheuttaneet suojaimet lähetettiin mikrobiologisiin tutkimuksiin viime viikolla. Tutkimustulokset valmistuvat viimeistään ensi viikon alussa. Tutkimustuloksista tiedotetaan lisää niiden valmistuttua.
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/nidy-merkkisissa-suu-ja-nenasuojaimissa-havaittu-laatupoikkeamia

Koronaviruspandemian myötä suojaimiin kohdistuu ennennäkemättömän kova kysyntä. Käytännössä lähes jokainen maa pyrkii hankkimaan tavaraa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Suomella on ollut varmuusvarastoissa kansainvälisessä vertailussa runsaasti suojaimia, mutta epidemiatilanteessa niiden kulutus on poikkeuksellisen kova, siksi Huoltovarmuuskeskus on STM:n hankintaesityksiin perustuen pyrkinyt tekemään kaiken mahdollisen hankkiakseen lisää materiaalia markkinoilta. Suojainten kotimaisen tuotannon laajamittainen käynnistyminen vie vielä useampia viikkoja.

Julkaistu 20.4.2020 klo 16.25