Dagligvaruförsörjningens guide kan nu även fås på svenska

FBC har gett ut en svenskspråkig beredskapsguide gällande dagligvaruförsörjning. Originalet gavs ut på finska våren 2017. Guidens syfte är att stöda speciellt kommunernas livsmedelsförsörjning inför allvarliga störningssituationer. I guiden behandlas bl.a. störningssituationer och effekter kopplat till dagligvaruförsörjning, beredskapsplanering samt samarbete gällande beredskap.

Måltidstjänster som en del av dagligvaruförsörjningen och bilagor: Bilaga 5 Bilaga 6  Bilaga 7