HVO Extranet

Energiapula – Pohjoismaisen sähköverkon mahdollisen häiriön hallinta

Suomessa sähköenergiaa todennäköisesti riittää, vaikka kohtaisimmekin erilaisia häiriöitä Pohjoismaisessa sähköverkossa. Mahdolliset ongelmat Suomessa kohdistuisivat todennäköisimmin tehopulaan (pula tuotantokapasiteetista) huippukulutustilanteissa. Suomen sähköntuotantokapasiteetti ei riitä kylmän talvipäivän huippukulutustilanteessa, jolloin olemme riippuvaisia sähkön rajasiirrosta. Pohjoismaisessa vesivoimavaltaisessa sähköjärjestelmässä, erityisesti Norjassa ja Ruotsissa, vesivoiman riittävyys on ratkaisevassa osassa.

Jos Pohjoismaisten vesivoimaloiden vesimakasiineissa vesimäärä vähenee, ja samaan aikaan tapahtuisi häiriöitä ydinvoiman tuotannossa ja rajoituksia sähkön rajasiirtoyhteyksissä, kasvaa (pitkäaikaisen) energiapulan riski Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä, erityisesti jos tämä tapahtuu kylmänä vuodenaikana. Normaalisti sähkömarkkinoiden toiminta ratkaisee tämäntyyppiset tapahtumat. Kuitenkin on riski, että sähkömarkkinoilta loppuvat keinot, joten valtioilla sekä näiden viranomaisilla tulee olla valmisteltuja toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä vakavat seuraukset yhteiskunnalle.

Näitä toimenpiteitä ei ole valmisteltu yhdessä koordinoidusti eikä niistä ole keskusteltu yli rajojen. Tämä raportti on ensimmäinen askel kuvaamaan ja avaamaan keskustelua näistä toimenpiteistä, niiden eroista ja puutteista sekä löytämään lisääntyvän koordinaation ja/tai tiedonvaihdon mahdollisia hyötyjä eri Pohjoismaiden kesken.

Lähinnä vain kaksi Pohjoismaata on valmistellut toimenpiteitä energiapulan varalle – Norja ja Ruotsi. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että nämä kaksi maata ovat riippuvaisimpia vesivoimalla tuotettavan energian riittävyydestä. Tanska ja Suomi ovat varautuneet muun tyyppisiin sähköjärjestelmän häiriötilanteisiin. Tavalla tai toisella Pohjoismaisen energiapulan vaikutukset leviävät kuitenkin myös näihin maihin, kuten aaltorenkaat vedessä tässä yhteispohjoismaisessa sähköjärjestelmässämme.

Tämän raportin on laatinut NordBERin (Nordisk Beredskaps- och Säkerhetsforum) työryhmä.

Lisätietoja

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies

petri.nieminen@nesa.fi

+358 2950 51060