HVO Extranet

Ensimmäinen maahantuotu suojainerä toimitetaan hoivayksiköihin ja kotisairaanhoitoon

Huoltovarmuuskeskuksen tilaama ensimmäinen hengityssuojainerä saapui Suomeen eilen. Huoltovarmuuskeskus toimitti näytteet suojaimista testattavaksi VTT:lle. Testitulosten perusteella tässä suojainmateriaalin erässä ei ole sairaalakäyttöön tarkoitettujen eurooppalaisten standardien mukaisia suojaimia.

Nyt saapuneita suojaimia voidaan käyttää hoivayksiköissä ja kotiin vietävissä palveluissa. Suojaimet vastaavat niitä vaatimuksia, jotka on asetettu kotihoidon ja hoivayksiköiden asiakkaiden suojaamiseksi edellytettävälle suojaimelle.

Materiaali tullaan jakamaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti julkisten ja yksityisten hoivayksiköiden sekä kotisairaanhoidon toimijoille väestöpohjan perusteella viiden yliopistollisen sairaalan logistiikkakeskusten kautta. STM edellyttää, että materiaalit toimitetaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisää Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia suojaimia on tämänhetkisen tiedon mukaan saapumassa Suomeen pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Lisätilauksia tehdään kaiken aikaa.

Lisätietoja
Tomi Lounema
toimitusjohtaja
Huoltovarmuuskeskus
p. 029 505 1110