HVO Extranet

Finanssialan varautumista kehitettiin laajassa harjoituksessa

TIEDOTE 30.11.2015

Finanssialan varautumista kehittävä toimintaharjoitus FATO 2015 järjestettiin syksyn 2015 aikana. Harjoitus on järjestetty säännöllisesti keskimäärin viiden vuoden välein. Harjoituksen tarkoituksena on kehittää rahoitus- ja vakuutustoimialojen toimintaa finanssialaan vaikuttavissa häiriötilanteissa. Tämän vuoden harjoitus järjestettiin yhteistyössä finanssialan viranomaisten, Huoltovarmuuskeskuksen, Finanssialan Keskusliiton ja finanssialan toimijoiden kanssa. Harjoitukseen osallistui yli 60 organisaatiota.

Harjoituksen erityisinä painopisteinä olivat finanssialan toimijoiden organisaatiokohtaisen varautumisen harjoitteleminen, yhteistoiminnan kehittäminen toimijoiden ja viranomaisten kesken, kriisiviestintä, tilannekuvan muodostaminen sekä kyberuhkiin liittyvien erityiskysymysten tarkastelu. Harjoitus jakaantui ennakkotehtäväosioon sekä toimintapäivään, jonka aikana organisaatiot harjoittelivat toimintaa häiriötilanteissa.

Harjoitus osoitti finanssialan yritysten varautumisen olevan Suomessa keskimäärin hyvällä tasolla. Alan toimijat ovat kehittäneet jatkuvasti omaa varautumistaan vastaamaan muuttuvaa teknologista ja taloudellista ympäristöä. Finanssialan varautumishaasteina ovat rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen, nopea tekninen kehitys sekä toimintojen ulkoistaminen. Nämä yhdessä muuttavat rahoitusmarkkinoiden uhkien ja kriisien luonnetta, todennäköisyyksiä ja vaikutuksia.

Finanssialan varautumista kehitetään huoltovarmuusorganisaation finanssialan sektorissa, johon kuuluvat rahoitushuoltopooli ja vakuutusalan pooli. Poolien tehtävänä on ylläpitää ja kehittää finanssialan kykyä toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa mm. järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia.

 

Lisätietoa antavat


Huoltovarmuuskeskus

erityisasiantuntija Miikka Salonen
puh. 029 505 1054
miikka.salonen@nesa.fi

Valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro
puh. 029 553 0302
jaakko.weuro@vm.fi

Suomen Pankki 
turvallisuuspäällikkö Erkko Badermann
puh. 010 831 3435
erkko.badermann@bof.fi

Finanssivalvonta
toimistopäällikkö Markku Koponen
puh. 010 831 5389
markku.koponen@fiva.fi

Finanssialan Keskusliitto
johtava asiantuntija Mika Linna
puh. 020 793 4269
mika.linna@fkl.fi