HVO Extranet

Haemme analyytikkoa

Osallistut huoltovarmuuden strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevan tiedon hankkimiseen, analyysiin ja tuottamiseen esimerkiksi analyysitoimeksiantojen, ennakoinnin ja tilannekuvan keinoin. Tehtävä on asiantuntijatason tehtävä, joka sijoittuu Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosastolle.

Teet työtäsi itsenäisesti, mutta myös osana tiimiä. Lähimpiä sidosryhmiäsi ovat talon sisäiset asiantuntijat, Huoltovarmuusorganisaation jäsenet, viranomais- ja kansainväliset kumppanit sekä tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Osallistut osaston sisäisiin projektiryhmiin ja ulkoisiin analyysi-, tutkimus- ja ennakointiryhmiin tarpeen mukaan. Myös kansainvälisiä projekteja voi kuulua vastuualueeseesi.

Hakemallamme henkilöllä on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi yhteiskuntatieteissä (valtiotiede, taloustiede tms.). Tehtävä edellyttää kokemusta analyysitoiminnasta esim. jollakin huoltovarmuuteen liittyvällä toimialalla tai viranomaistoiminnoissa. Olet toimintatavaltasi itseohjautuva, analyyttinen ja hahmotat laajoja kokonaisuuksia. Kykenet hahmottamaan huoltovarmuuden kannalta olennaisia toimintoja sekä niihin kohdentuvia muutospaineita ja uhkia. Tunnistat huoltovarmuuden analysoidun tiedon tarpeita ja haluat kehittää itseäsi kvantitatiivisessa analyysissa. Pystyt tuottamaan analyysiraportteja ja osallistut ennakkotoiminnan kehittämiseen. Olet työssäsi yhteistyöllinen ja viestit selkeästi. Hallitset normaalit toimisto-ohjelmat. Erilaisten tilastollisten työkalujen hallinta luetaan eduksi. Pärjäät hyvin suomen ja englannin kielellä. Vahva ruotsin kielen osaaminen on etu tässä tehtävässä.

Tarjoamme sinulle itsenäisen, haastavan ja vastuullisen tehtävän. Työ yksikön sisällä antaa mahdollisuuksia oppia uutta esimerkiksi ennakoinnista ja huoltovarmuuskriittisten toimintojen analyysistä. Työpaikkasi sijaitsee keskeisellä sijainnilla Helsingin ydinkeskustassa.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja tehtävästä antaa MPS:n konsultti Irene Turakainen puh. 020 746 9457 (puhelinajat: 22.12. klo 10–11 ja 7.1. 9–10)

Täytä hakulomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan CV ja hakemuksesi mps:n sivulla 10.01.2021 mennessä.

Tehtävään valitusta henkilöstä tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.