HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen päätös

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on kokoontunut 11.-12.4. käsittelemään suojainhankintojen tilannetta ja erityisesti julkisuudessakin olleita kauppatoimia. Asiassa on käynnistetty ulkopuolinen selvitys, joka valmistuu tiistaina 14.4.

HVK:n hallitus on päättänyt vapauttaa työvelvoitteesta johtoryhmän jäsenet Asko Harjulan ja Jyrki Hakolan. Määräys on voimassa kauppatoimien selvittelyn ajan.