HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on päättänyt kahden työvelvoitteesta vapautetun työntekijän työsuhteet

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toiminnasta tehdyn selvityksen ja sen jälkeen tehdyn työoikeudellisen arvion perusteella HVK:n hallitus on päättänyt, että huhtikuussa työvelvoitteesta vapautetut työntekijät eivät jatka HVK:n palveluksessa.

Asia on HVK:n hallituksen näkökulmasta loppuun käsitelty eikä anna aihetta jatkotoimiin.

Lisätietoja:
Ilona Lundström
HVK:n hallituksen puheenjohtaja
puh: 029 504 7186