Huoltovarmuuskeskuksen hallitus toimikaudeksi 1.7.2017 – 30.6.2020 nimetty

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys valtioneuvostolle HVK:n hallituksen uudeksi kokoonpanoksi toimikaudelle 1.7.2017–30.6.2020 hyväksyttiin 24.5.2017.

​Puheenjohtaja Ylijohtaja Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Sirpa Ojala, Ovenia Group Oy

Jäsenet:

Maanviljelysneuvos Ensio Hytönen
Ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, puolustusministeriö
Ylijohtaja Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö
Toimitusjohtaja Kari Kolsi, Kilpilahden Voimalaitos Oy
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia
Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo, valtiovarainministeriö
Ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö
Ylijohtaja Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö