HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksen tiedote varmuusvarastoidun viljan myynneistä

Valtioneuvosto antoi 5.12.2013 päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013). Tämän johdosta Huoltovarmuuskeskus sopeuttaa viljan varmuusvarastonsa uuden tavoitepäätöksen edellyttämälle tasolle vuoden 2016 loppuun mennessä.

Huoltovarmuuskeskus käynnistää viljan myynnit markkinakaudella 2014/2015 ja myyntiin tulevista eristä järjestetään erilliset tarjouskilpailut.

Viljan myyntejä ei vielä aloiteta loppuvuoden 2014 aikana viljan markkinatilanteen vuoksi. Erityisesti rehuviljasta on ylitarjontaa sekä kotimarkkinoilla että globaaleilla markkinoilla. Ylitarjonta on vaikuttanut voimakkaasti koko viljasektoriin sisältäen kaikki viljalajit ja laatuluokat. Myynneistä pidättäytyminen tässä markkinatilanteessa antaa myös enemmän tilaa elintarvikelaatuisen viljan alkukauden markkinoille.

Viljan myynnit aloitetaan keväällä 2015 ja tästä tiedotetaan ennen tarjouskilpailun alkua julkaistavalla tarjouskilpailuilmoituksella.  

Markkinakauden 2014/2015 lopulliset myyntimäärät vahvistuvat viimeistään huhtikuuhun 2015 mennessä ja myyntimääriin vaikuttaa viljamarkkinoiden tila vuodenvaihteen jälkeen. Myyntejä jatketaan seuraavalla viljan markkinakaudella 2015/2016.

 

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Juha Mantila
p. 029 5051041
juha.mantila@nesa.fi