HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksen tilaama VTT:n asiakasraportti 14.4.2020 maahantuoduista suojaimista

VTT testaa kaikki HVK:n tilaamat ja Suomeen saapuneet suojaimet ja varmistaa, että ne täyttävät annetut vaatimukset. Lopullinen varmuus tuotteiden sopivuudesta saadaan VTT:n testauksen jälkeen.

Tässä raportti 14.4.2020 maahantuoduista suojaimista.

Yhteydenotot tuotteiden suorituskyvyn mittauksista pyydämme osoittamaan sähköpostiosoitteeseen: suojavarustetestaus@vtt.fi

Poikkeusoloissa EU:n standardeista voidaan poiketa STM:n ohjeistuksen (https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-n-linjaus-henkilonsuojainten-turvallisuusvaatimuksista-koronavirustilanteen-aikana) mukaisesti.

Fimean ohjeet

VTT:n raportti 8.4.2020 maahantuoduista suojaimista.