HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksessa on haettavana toimitusjohtajan tehtävä

Huoltovarmuuskeskuksessa on haettavana toimitusjohtajan tehtävä 1.9.2020 lukien.

Työsopimussuhteisen toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja hallintoa laitoksen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee ja panee täytäntöön hallituksen ja Huoltovarmuusneuvoston päätettävät asiat sekä toimii Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että laitoksen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja luotettavasti. Tehtävä edellyttää muutosjohtamiskyvykkyyttä ja laajaa verkostoitumista julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa sekä valmiuksia hoitaa tehtävään liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää perehtyneisyyttä laitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä, vuorovaikutustaitoa, tuloshakuisuutta sekä erinomaisen suomen kielen ja tyydyttävän ruotsin kielen taidon lisäksi vähintään hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkauksesta sovitaan erikseen.

Hakuilmoitus löytyy valtiolle.fi -sivustolta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:

Osastopäällikkö Antti Neimala
p: 050 395 5253
p: 029 504 7039