HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskus ei tuhonnut vuoden 2009 pandemiauhkaa varten hankittuja hengityssuojaimia vaan varastoi ne pahan päivän varalle

Terveydenhuollon hengityssuojaimia ei ole ollut saatavilla Suomen kaupallisista varastoista tuotteiden maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen kysynnän vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 23.3.2020, että vallitsevissa koronaviruspandemiaan liittyvissä poikkeusoloissa on perusteltua ottaa käyttöön valtion varmuusvarastoissa olevat lääkintämateriaalit ja suojavälineet. Samaisessa päätöksessä todettiin, että varastoista voidaan jakaa käytettäväksi myös sellainen välineistö, jossa valmistajan ilmoittama käyttöaika on jo päättynyt, mutta joka on tarkastettu ja todettu käyttökuntoiseksi.

– Julkisuudessa esille nostetut valtion varmuusvarastosta jaetut hengityssuojaimet ovat pakkausmerkinnöiltään vanhentuneita, johtuen siitä, että näiden tuotteiden osalta ei ole ollut tarkoitus pitää valtion varmuusvarastoa. Tuotteet on hankittu pandemian varalle vuonna 2009 eikä niitä ole kierrätetty, mutta ei myöskään tuhottu. Sen sijaan tuolloin hankittujen hengityssuojaimien toimivuus on testattu VTT:llä helmikuussa 2020, sanoo toimitusjohtaja Tomi Lounema Huoltovarmuuskeskuksesta.

VTT totesi tuotteiden olevan suojaavuusominaisuuksiltaan käyttökelpoisia. Hengityssuojaimille VTT:n laboratoriossa teetettyjen testitulosten perusteella voitiin todeta, että hengityssuojaimet täyttävät yhä vähintään P2 suojaintason. WHO:n ohjeistuksen mukaan käyttösuositus on joko P2 tai P3 hengityssuojain.

Varastoinnilla ja tuotteiden istuvuudella on suuri merkitys

Toimittajayhteistyössä on selvitetty, että tuotteen varastoinnilla ja istuvuudella käyttäjälle on suuri merkitys hengityssuojaimen antaman suojan osalta. Hengityssuojaimet eivät ole steriilipakattuja vaan tehdaspuhtaita. HVK on noudattanut suojainten varastoinnissa valmistajan antamia ohjeita.

– Suojaimet on säilytetty alkuperäisissä tehdaspakkauksissa tasalämpöisessä huoneenlämmössä, kosteudelta suojassa sekä valottomassa tilassa. Suojaimet ovat tehtaan alkuperäisissä pakkauksissa ja tuotteet on pakattu kartonkeihin. Kartongit ovat olleet kauttaaltaan muovitetuilla lavoilla. Nauhalliset tuotteet säilyttävät käyttöikänsä paremmin kuin kumia sisältävät materiaalit, ja tarvittaessa kumiosa on vaihdettavissa, kertoo Lounema.

Kirurgisten maskien osalta tuotteita valmistetaan myös ilman päivämäärämerkintöjä. Kirurginen maski suojaa käyttäjää mm. roiskeilta, mutta ei tarjoa hengityssuojaa. Visiirit ovat pääsääntöisesti tuotteita, jotka eivät vanhene.

Uusia hankintatilauksia tehdään keskitetysti

Varmuusvarastoissa olevat tuotteet jaetaan sairaanhoitopiireille sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Varastoja puretaan erissä. Näillä toimenpiteillä saadaan lisäaikaa suojainhankintojen tekemiseksi. Lisäajan saaminen täydentäville toimenpiteille ja toisaalta materiaalin saaminen käyttöön nopeasti kehittyvässä tilanteessa ovat varmuusvarastoinnin keskeisiä periaatteita.

Sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen perusteella Huoltovarmuuskeskus hankkii markkinoilta lisää suojaimia, koska mikään varmuusvarasto ei yksin pysty vastaamaan nyt meneillään olevan pandemian tarpeisiin. Toimituksia saapuu Suomeen tulevana viikonloppuna ja niitä on tulossa lisää viikoittain huhti–toukokuun aikana.

– Uusia hankintatilauksia tekevät HVK:n lisäksi sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden logistiikkayksiköt. Lisäksi jo olemassa olevien hankintakanavien rinnalle etsitään jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Varmuusvarastossa olleilla tuotteilla ostetaan aikaa, jotta uusia hankintoja saadaan tehtyä, toteaa Lounema.

Koottua tietoa suojavaatteiden ja suojainten valmistajille ja tilaajille https://www.finishfire.fi/korona/

Linkki Valtioneuvoston 24.3.2020 tekemään periaatepäätökseen lääketieteellisen välineistön riittävyyden turvaamisesta COVID19-tilanteessa

 

Kuva: Huoltovarmuuskeskus