HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskus ja Hansel luovat suojavarusteille dynaamisen kilpailutuksen

Huoltovarmuuskeskus (HVK) siirtyy syksyn aikana suojavarusteiden hankinnassa uudenlaiseen käytäntöön, kun suorahankinnoista edetään kilpailutuksiin. Tätä varten julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel perustaa HVK:n aloitteesta dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS). Sitä voivat hyödyntää myös muut julkiset ostajat, jotka ovat Hanselin asiakkaita.

Kevään ja kesän ajan suojainhankintoja on tehty hankintalain mukaisina suorahankintoina, sillä kansallinen varasto- ja valmiustilanne on edellyttänyt erittäin nopeaa toimintaa. Sen tuloksena sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilanne on nyt kohtuullisen hyvä, joten hankinnoissa voidaan siirtyä hankintalain mukaiseen kilpailutukseen

Hansel perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jota ylläpidetään kaksi vuotta. HVK:n hankinta-asiantuntijat osallistuvat mm. tarjoajia koskevien soveltuvuusvaatimusten määrittelyyn. Kriteerit täyttääkseen toimittajien on esitettävä dokumentit toimintansa luotettavuudesta ja vastuullisuudesta. Julkiset toimijat voivat tämän jälkeen tehdä valituille toimittajille tarjouspyyntöjä kevennettynä kilpailutuksena. Toimittajilta ei peritä maksuja dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta.

Dynaamisen hankintajärjestelmä (DPS) eroaa perinteisistä pitkistä puitesopimuksista siten, että soveltuvuusvaatimukset täyttävät tavarantoimittajat voivat liittyä järjestelmään milloin vain sen keston ajan.

HVK arvioi, että DPS:n kautta hankitaan merkittävä määrä suojaimia. Hankintojen määrä riippuu kuitenkin pandemiatilanteen kehityksestä ja sen myötä suojainten tarpeesta.

Hansel julkaisee viikolla 34 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa ennakkoilmoituksen suojavarusteiden dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta. Hansel järjestää myös 27.8.2020 webinaarin asiasta kiinnostuneille tavarantoimittajille.

Ilmoittautumislomake webinaariin

Tavarantoimittajien yhteydenotot: kilpailutus@hansel.fi

Lisätietoja:

Anssi Pihkala, toimitusjohtaja, Hansel, puh. 050 594 1618
Rain Mutka, suojainhankintayksikön johtaja, Huoltovarmuuskeskus, puh. 050 559 1905

Dynaaminen hankintajärjestelmä DPS (Dynamic Purchasing System) sopii yhteishankintamuodoksi erityisen hyvin toimialalle, jossa markkina kehittyy ja muuttuu nopeasti. DPS on toteutukseltaan kokonaan sähköinen, eikä edellytä etukäteisliittymistä. Mukaan pääsevät koko sopimuskauden ajan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät toimittajat. Hansel seuraa toimittajien luotettavuutta sopimuskauden aikana.

Hanselin tiedote asiasta 14.8.2020