HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskus ja UPM yhteistyöhön suojainvarusteiden hankinnassa

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja metsäkonserni UPM ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen mahdollisuudesta hankkia merkittävä määrä suojaimia Kiinasta. Sopimuksen mukaan UPM:n hankintaorganisaatio etsii suojainten toimittajat ja neuvottelee toimitusehdot. Yhteistyö voi jatkossa koskea myös muita tuotteita. Päätöksen toimittajasta ja tilauksesta sekä varsinaisen hankinnan tekee kaikissa tapauksissa HVK. UPM toimii asiassa yleishyödyllisessä tarkoituksessa, eli on asettanut hankinta-ammattilaisiaan HVK:n käyttöön eikä ota avustamisesta korvausta.

HVK ja työ- ja elinkeinoministeriö olivat yhteydessä UPM:ään joitakin viikkoja sitten ja tiedustelivat mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. UPM on hankkinut näytesuojaimet yli kymmeneltä esivalitulta toimittajalta, ja suojaimia on testattu VTT:llä. Kaikki testatut tuotteet ovat olleet vaatimukset täyttäviä kirurgisia suu-nenäsuojaimia. Hankintaprosessi on noudattanut UPM:n hankintakäytäntöjä. Ottaen huomioon olosuhteet markkinoilla, UPM on pyrkinyt edistämään asiaa mahdollisimman ripeästi. UPM on toiminut yli 20 vuotta Kiinassa, missä yhtiöllä on erikoispaperitehdas ja tarralaminaattitehdas Changshussa.

– Kansainvälisen koronapandemian aikana terveydenhuollon käyttöön tulevien suojavarusteiden saatavuus on vaikeutunut. Huoltovarmuuskeskus pitää erittäin arvokkaana sitä yhteistyötä, mitä suomalaisten Kiinassa toimivien yritysten kanssa on suojavarusteiden saatavuuden parantamisessa saatu aikaan. Kiitokset UPM:lle hyvin sujuneesta yhteistyöstä. UPM:n asiantuntijoiden vahva sitoutuminen ja työpanos ovat tukeneet hienolla tavalla Huoltovarmuuskeskuksen hankintojen edistämistä, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen va. toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Lisätietoja:
Janne Känkänen, va. toimitusjohtaja
Huoltovarmuuskeskus
p. 029 505 1012

Haastattelupyynnöt:
Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti
Puh. 029 505 1017

 

Kuva: UPM