HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskus mukana Neste Oilin säiliöalusten yhtiöittämishankkeessa

Öljyhuollon laivakuljetukset turvataan kotimaisilla aluksilla

Neste Oil Oyj suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan. Suunnitelman mukaan yhtiö myisi kaikki aluksensa ja ulkoistaisi niiden miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan. Huoltovarmuuskeskus ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen perustavat erilliset yhtiöt, jotka ostavat Neste Oililta huoltovarmuuskriittisen aluskannan (säiliöalukset Mastera, Futura, Neste, Kiisla ja Suula sekä hinaajat Ukko, Ahti ja Esko).

Huoltovarmuuskeskus hankkii 50 %:n osuuden tästä aluskannasta. Hankinta rahoitetaan huoltovarmuusrahaston varoista.

Järjestelyn taustalla on tarve turvata energiahuollon kriittiset kuljetukset kotimaisessa omistuksessa ja Suomen lipun alla olevalla aluskalustolla.

Valtioneuvoston huoltovarmuudelle asettamat tavoitteet määrittävät energiahuollon ja sen vaatiman kuljetuslogistiikan, erityisesti merikuljetusten turvaamisen huoltovarmuuden kehittämisen painopistealueiksi. Huoltovarmuusneuvosto on jo vuonna 2009 käsitellyt valtion strategista omistajuutta huoltovarmuusnäkökulmasta ja on pitänyt sitä perusteltuna sellaisessa tilanteessa, jossa muut toiminnan jatkuvuutta tukevat keinot eivät enää riitä tai niitä ei ole mahdollista toteuttaa.

Nyt hankittava strateginen merikuljetuskapasiteetti on energiahuollon kriittinen infrastruktuuri, joka varmistaa yhteiskunnan perustoimintojen jatkuvuutta. Laivaston avulla voidaan turvata kotimainen öljyhuolto riittävällä, tavoitteiden mukaisella huoltovarmuustasolla. Samalla on tarkoitus varmistaa ammattitaitoisen kotimaisen miehistön jääminen aluksille.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Ilkka Kananen | puh. 02950 51046