HVO Extranet

Huoltovarmuusneuvosto analysoi pandemiakriisin vaikutuksia

Kokouksessaan 28.5.2020 Huoltovarmuusneuvosto päätti käynnistää pandemiakriisin vaikutusten tarkastelun huoltovarmuusnäkökulmasta. Tarkastelun pohjalta Huoltovarmuusneuvoston on määrä tehdä ehdotuksia huoltovarmuustoiminnan kehittämiseksi siten, että Suomi on jatkossa entistä paremmin varautunut vastaaviin tilanteisiin.

Kokouksessa todettiin, että analyysi pandemian vaikutuksista on hyödyllistä aloittaa kriisin vielä jatkuessa. Huomiota on syytä kiinnittää etenkin globaalien toimitus- ja arvoketjujen häiriöihin sekä huoltovarmuudelle keskeisen kotimaisen tuotannon ja palveluiden haasteisiin. Samoin on aiheellista tarkastella materiaalista varastointia ja viranomaisten välistä työnjakoa. Muita keskeisiä analyysin kohteita ovat esimerkiksi viestintä ja kansallisen tilannekuvan hallinta.

Keskustelussa painotettiin, että julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminta huoltovarmuusasioissa on jatkossakin välttämätöntä. Turvallisuutta ja pandemialta suojautumista edistävät toimet ovat tärkeitä sekä terveydenhuollossa että muualla yhteiskunnassa.

Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen korosti, että huoltovarmuustoiminnan tilan ja kehityksen seuraaminen sekä toimenpiteiden esittäminen kuuluvat Huoltovarmuusneuvoston työn ytimeen.

– Kansallista varautumista ja huoltovarmuutta voidaan kehittää pandemiakriisin kokemusten pohjalta. Otamme tästä kriisistä kaiken sen tarjoaman opin, Ruusunen totesi.

Lisäksi Huoltovarmuusneuvosto sai kokouksessa ajankohtaiskatsauksen Huoltovarmuuskeskuksen pandemiakriisiin liittyvistä erityistoimista. Näihin kuuluvat mm. huoltovarmuuden kansallisen tilannekuvan tuottaminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, huoltovarmuuden kannalta keskeisimpien merikuljetusten tukijärjestelyt sekä Huoltovarmuuskeskuksen toteuttamat sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesitysten mukaiset terveydenhuollon suojavarustehankinnat.

Lisätiedot:
Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen, p. 040 593 8428
Huoltovarmuusneuvoston pääsihteeri Janne Känkänen, p. 029 505 1012

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos,
jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.