HVO Extranet

Huoltovarmuusneuvosto käsitteli huoltovarmuuden turvaamista pandemiakriisin aikana

Huoltovarmuusneuvosto käsitteli kokouksessaan 17.4.2020 huoltovarmuuden turvaamiseksi pandemiakriisin aikana tehtävää työtä.

Kokouksessa todettiin, että Huoltovarmuusorganisaatio, joka kokoaa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin voimavaroja, on saanut poikkeusolojen toimintansa hyvin käyntiin. Tämä useilla eri toimialoilla tehtävä työ on keskeisessä roolissa, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuus kriisin aikana.

Huoltovarmuusneuvosto sai Huoltovarmuuskeskukselta selvityksen sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen perusteella toteutetuista hengityssuojainhankinnoista ja hankinnoissa ilmenneistä merkittävistä puutteista. Huoltovarmuusneuvosto kannustaa Huoltovarmuuskeskusta toimimaan hankinnoissa tiiviissä ja laajassa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Huoltovarmuusneuvosto tulee analysoimaan pandemiakriisin aiheuttamaa tilannetta laajemmasta huoltovarmuusnäkökulmasta. Tämän analyysin pohjalta Huoltovarmuusneuvosto tulee tekemään ehdotuksia huoltovarmuustoiminnan kehittämiseksi siten, että suomalainen yhteiskunta on jatkossa entistä paremmin varautunut vastaaviin tilanteisiin.

Lisätiedot:
Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen, p. 040 593 8428
Huoltovarmuusneuvoston pääsihteeri Janne Känkänen, p. 029 505 1012

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin,
seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos,
jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.