HVO Extranet

Huoltovarmuusneuvosto käsitteli lääkehuollon varautumista

Huoltovarmuusneuvosto käsitteli lääkehuollon varautumisen tilaa, tulevaisuutta ja ajankohtaisia kysymyksiä kokouksessaan 3.3.2020. Aihe kuuluu Huoltovarmuusneuvoston aiemmin määriteltyyn työohjelmaan, jonka mukaisesti vuoden 2020 aikana neuvostossa käsitellään valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen (1048/2018) keskeisiä teemoja ja tavoitteita.

Keskustelut koskivat erityisesti tärkeimpien lääkkeiden sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden saatavuutta, velvoite- ja varmuusvarastointia ja säilytystä vakavien häiriötilanteiden, tartuntatautien ja poikkeusolojen varalta.

Koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19 -tartuntatautiepidemiaa käsiteltiin erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtaistietojen valossa ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Kokouksessa todettiin, että terveydenhuollon huoltovarmuus perustuu kansainvälisiin lääke-, hoitotarvike- ja lääkintälaitemarkkinoihin. Lääkkeiden sekä lääkintälaitteiden ja -tarvikkeiden tuotanto- ja toimitusketjut ovat usein globaaleja ja monimutkaisia, mikä tuottaa omat haasteensa kansalliselle varautumiselle. Kokonaisuutena ja kansainvälisessä vertailussa Suomen lääkehuollon varautumisen taso on kuitenkin hyvä. Samoin lääkealan toimijoiden ja viranomaisten keskinäinen yhteistyö on toimivaa.

Tehokkaan kansalaisviestinnän merkitystä painotettiin yhteiskunnan häiriötilanteiden varalta. Samoin kotitalouksien ja kansalaisten omalla varautumisella on tärkeä rooli koko yhteiskunnan varautumisen kannalta. Viranomaisten ja järjestöjen kotitalouksille laatima varautumissuositus on saatavilla osoitteesta 72tuntia.fi.

Lisätiedot:
Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen, p. 040 593 8428
Huoltovarmuusneuvoston pääsihteeri Tomi Lounema, p. 040 769 4327

Huoltovarmuusneuvosto