HVO Extranet

Huoltovarmuusneuvoston kannanotto

Tulevan vaalikauden tärkeimmät haasteet huoltovarmuuden näkökulmasta

Huoltovarmuusneuvosto on käsitellyt tulevan vaalikauden keskeisimpiä haasteita huoltovarmuuden näkökulmasta ja laatinut aiheesta julkisen kannanoton. Kannanotto pohjautuu valtioneuvoston joulukuussa 2018 tekemään päätökseen huoltovarmuuden kansallisista tavoitteista.

Huoltovarmuusneuvoston kannanotossa korostetaan energiahuoltovarmuuden turvaamista samoin kuin digitaalisen yhteiskunnan toimintakyvyn sekä logististen palveluiden ja verkostojen varmistamista. Samoin elintarvikehuollon varmistaminen ja sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen nähdään tärkeiksi alueiksi. Huoltovarmuusneuvosto painottaa kannanotossaan myös kansainvälisen huoltovarmuusyhteistyön sekä alueellisen ja paikallisen varautumisen merkitystä ja huoltovarmuuslainsäädännön kehittämistarpeita.

− On tärkeää, että huoltovarmuuden kansallisiin tavoitteisiin sitoudutaan myös tulevalla vaalikaudella. Kansainvälisen toimintaympäristön muutos on luonut uhkia ja epävakautta, jotka edellyttävät ennakoivaa ja pitkäjänteistä varautumista. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen torjunta asettavat energiahuoltovarmuuden uudenlaisten haasteiden eteen, sanoo Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen.

Kannanotto on luettavissa tästä.

Lisätiedot:

Jukka Ruusunen
Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja
puh. 040 593 8428

Raimo Luoma
Huoltovarmuusneuvoston pääsihteeri
puh. 029 505 1001