Huoltovarmuusneuvosto

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. Huoltovarmuusneuvosto  tekee valtioneuvostolle myös ehdotukset Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanosta.

Lisäksi huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on:

  • pitää yllä yksityisen sektorin valmiutta yhteistyöhön huoltovarmuuskysymyksissä
  • analysoida uusia huoltovarmuuden uhkia ja edistää alan tutkimusta
  • tehdä aloitteita ja edistää mielipiteenvaihtoa huoltovarmuutta koskevista aiheista
  • tehdä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi huoltovarmuuden alalla
  • arvioida huoltovarmuuteen suunnattavien resurssien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
  • arvioida sektori- ja poolikentän kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta.

Huoltovarmuusneuvoston jäsenet kaudella 2021-2024