Sektorit ja poolit

Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii sektoreita ja pooleja, jotka pitävät yllä ja kehittävät huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa.

Sektoreihin kuuluu viranomaisten, ministeriöiden, keskusvirastojen, elinkeinoelämän järjestöjen sekä keskeisten yritysten edustajia. Huoltovarmuussektoreita ovat elintarvikehuolto-, energiahuolto-, finanssiala-, logistiikka-, teollisuus- ja terveydenhuoltosektorit.

Sektoreiden tehtävänä on

 • Edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistyötä.
 • Ohjata, koordinoida ja seurata oman alansa varautumista.
 • Seurata alansa poolien toimintaa.
 • Selvittää huoltovarmuuden kehittämiskohteita.
 • Tehdä esityksiä huoltovarmuuden kehittämiseksi.
 • Arvioida ja analysoida oman alansa uhkia ja huoltovarmuuden kehityssuuntia.
 • Edistää oman alansa toimijoiden välistä yhteistyötä huoltovarmuusasioissa.

Poolit vastaavat toimiala- ja toimipaikkakohtaisesta operatiivisesta varautumisesta ja niiden toimintaa suunnitellaan sekä toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Poolien toiminta perustuu toimialajärjestöjen ja Huoltovarmuuskeskuksen välisiin sopimuksiin.

Poolien tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa

 • Seurata, selvittää, suunnitella ja valmistella oman alansa huoltovarmuutta.
 • Huolehtia organisaationsa huoltovarmuuden kehittämisestä.
 • Ylläpitää toimistonsa valmiutta.
 • Määritellä ja laatia poikkeusolojen toimintoja koskevat yleissuunnitelmat.
 • Laatia ja ylläpitää toimialansa kriittisten toimipaikkojen tietokantaa.
 • Ohjata ja seurata alansa yritysten varautumista.
 • Tehdä selvityksiä korvaavien toimintojen kehittämiseksi.
 • Suunnitella henkilöstön ja muiden voimavarojen käyttöä poikkeusoloissa.
 • Tehdä selvityksiä ja esityksiä varmuus- ja turvavarastoinnin tarpeesta.
 • Hankkia ja ylläpitää edustamiensa toimialojen toimintoja ja toimintaedellytyksiä koskevia tietoja.
 • Järjestää alan valmiuden ylläpitämiseksi tarpeellisia tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Alan yritykset osallistuvat poolin järjestämään koulutukseen ja suunnittelutyöhön sekä varautuvat poolin antamien ohjeiden mukaan.

Löydät lisätietoa eri sektoreista ja pooleista sekä niiden yhteystiedot toimialojen alta.