HVO Extranet

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus osoitti, että kuntien ja kaupunkien tulee osata varautua pitkäkestoisiin sähkönjakelun häiriöihin

Turun alueella harjoiteltiin 30.–31.1.2019 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistui kanta- ja jakeluverkkoihin. Mukana alueellisessa harjoituksessa oli 340 henkilöä. Harjoitus osoitti, että kaupunkien ja kuntien varautuminen pitkäkestoisiin häiriöihin on jäänyt vähäisempään asemaan, koska sähkön toimitusvarmuus on Suomessa ollut hyvä.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tällaiset yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa tekniikkaa ja viestintää.

Harjoitus osoitti, että aiemmissa valtakunnallisissa ja alueellisissa suurhäiriöharjoituksissa löydettyjä oppeja on saatu vietyä käytäntöön. Näin haastavassa tilanteessa muun muassa pelastusviranomainen tunnisti ja otti yleisjohtovastuun pelastuslain nojalla. Virka-avun pyytämisen ja antamisen prosessit olivat selkiytyneet eri toimijoille. Tilannekuva- ja yhteydenpitovälineet olivat kehittyneet ja niiden käyttö oli sujuvaa. Esimerkiksi viranomaisviestintäverkko Virven käyttö oli luontevaa ja KRIVAT-järjestelmä oli aktiivisessa käytössä. KRIVAT on Suomen Erillisverkot Oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuuritoimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.

– Harjoitus onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Päätavoitteena oli yhteistyön ja yhteydenpitovälineiden testaaminen vaikeassa ja pitkäkestoisessa häiriötilanteessa. Yhteistyö oli harjoitusosapuolten kesken sujuvaa ja eri yhteydenpitovälineitä osattiin käyttää, kiteyttää harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Pahkin, joka työskentelee kantaverkkoyhtiö Fingridin kantaverkkokeskuksen valvomopäällikkönä.

– Kehityskohteitakin löytyi. Kaupunkien ja kuntien varautuminen on samaa tasoa kuin normaalilla kansalaisella. Olemme tottuneet sähkön hyvään toimitusvarmuuteen, emmekä usko, että sähkökatkot voivat olla pitkiä. Pitkien sähkökatkojen mahdollisuuteen ei ole kunnissa kiinnitetty tarpeeksi huomiota, arvio Pahkin.

Harjoituksen suunnitteluvaiheessa tuli jo esiin paljon oppia ja kehityskohteita

Toimitusjohtaja Vesa Vaskikari Turku Energia Sähköverkot Oy:stä oli tyytyväinen harjoituskokonaisuuteen, jossa jo lähes vuoden kestävän suunnitteluvaiheen aikana löydettiin monia oppeja ja kehityskohteita.

– Hyödynsimme suunnitteluvaiheen ja laitoimme asioita kuntoon jo ennen itse harjoitusta. Erityisen positiivisena tuloksena näin Turku Energia -konsernin kriisijohtoryhmän aktiivisen toiminnan sekä tilannekohtaisen viestinnän ja tiedotuksen onnistumisen. Yhteistyön mahdollistavien viestintävälineiden käyttöosaaminen oli monipuolista ja oman organisaation operatiivinen huippuosaamisen korostui vianselvityksessä ja -korjauksissa, Vaskikari toteaa.

– Luonnollisesti onnistunut operatiivinen harjoitus oli yhtenä tämän prosessin tavoitteena. Löysimme kuitenkin jo pitkän suunnitteluvaiheen aikana monia kehityskohteita, helmiä, joita voitiin laittaa omassa organisaatiossamme kuntoon ja ottaa opiksi. Näin varmistimme toimintamme harjoituksessa, ja samalla saimme toimintamme hiottua huippuunsa mahdollista todellista häiriötilannetta varten, sanoo Vaskikari.

Harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

Nyt järjestetty harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Mukana harjoituksessa ja sen valmistelussa on ollut 340 henkilöä toimialan yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Turku Energia ja sen tytäryhtiö Turku Energia Sähköverkot Oy, Caruna Oy, Turun kaupunki, Arkea Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitos sekä muutamia muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060
Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011, VALVE 2014 ja JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.