HVO Extranet

Janne Känkänen toimitusjohtajaksi: HVK:lla kaikki edellytykset ensiluokkaiseen toimintaan

Valtioneuvosto on nimittänyt Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtajaksi valtiotieteen kandidaatti Janne Känkäsen 1.9.2020 alkaen. Känkänen on hoitanut tehtävää väliaikaisena toimitusjohtajana huhtikuusta lähtien.

– Täällä tehdään merkityksellistä työtä koko Suomen varautumisen suhteen. HVK:ssa ja koko huoltovarmuusorganisaatiossa on valtavasti osaamista, perusasiat ovat kunnossa. Näistä asioista syntyy erinomainen pohja kehittää HVK:n toimintaa, Janne Känkänen toteaa.

Hän muistuttaa, että pandemia-aika on osoittanut suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden myös vaikeissa tilanteissa. Kriisinsietokyky ja huoltovarmuus ovat yleisesti ottaen Suomessa hyvällä mallilla. Huoltovarmuusorganisaatiossa tehtiin koronakevään aikana jatkuvasti töitä esimerkiksi päivittäistavarakaupan toiminnan turvaamiseksi, jotta kaupoissa riittää tavaraa kaikissa olosuhteissa.

– Kun aloitin huhtikuussa väliaikaisena toimitusjohtajana, päätavoitteeni oli HVK:n toimintakyvyn palauttaminen ja luottamuksen rakentaminen. Huoltovarmuuskeskuksen toimintakyky on nyt hyvällä tasolla ja esimerkiksi pandemiaan liittyviin suojainhankintoihin on luotu toimivat käytännöt, Känkänen sanoo.

Huoltovarmuuden vahvuus on julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimivassa yhteistyössä. Tässä työssä luottamus on välttämätöntä ja sitä rakennetaan jatkuvasti.

– HVK:lla on kaikki edellytykset ylläpitää ensiluokkaista suomalaista varautumistoimintaa ja päivittää toimintansa koronan jälkeiseen aikaan. Tarvitaan jatkuvaa analyysiä riskeistä ja avointa vuoropuhelua yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Haluan edistää tätä avoimella ja keskustelevalla johtamistavalla.

Lisätietoa:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.8.2020