HVO Extranet

Johtaminen ja viestintä avainroolissa Länsi-Suomen JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksessa

Seinäjoen seudulla harjoiteltiin 6.–7.11.2019 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa ja vakavassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistui sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. Mukana alueellisessa harjoituksessa oli 240 henkilöä. Harjoitus osoitti, että yritysten ja muiden organisaatioiden johtajat ovat sitoutuneita toimintojen kehittämiseen, yhteistyön parantamiseen sekä suhtautuvat positiivisesti yhteistoiminnan harjoitteluun.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tämä vaikeutti elinoloja Länsi-Suomessa Seiverkot Oy:n, Elenia Oy:n, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla. Tällaiset yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa tekniikkaa ja viestintää.

Harjoitus osoitti, että tilannekuva- ja yhteydenpitovälineiden käyttö oli sujuvaa. Alan toimijat osasivat seurata toistensa viestintää ja välittää tietoa omissa viestintäkanavissaan. Myös tekninen viestintävalmius muun muassa Virven ja Krivatin osalta oli parantunut. Krivat on Suomen Erillisverkot Oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuuritoimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.

– Suuren kiitoksen ansaitsevat kaikki harjoitukseen osallistuneet henkilöt ja tahot. Työpanos Seinäjoen alueen ja koko suomalaisen yhteiskunnan valmiuden parantamiseen on ollut merkittävä. Harjoituksen avulla onnistuttiin parantamaan eri tahojen yhteistyötä ja toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Tämä näkyi muun muassa toimintamallien jalostumisena sekä olemassa olevien teknologioiden ja erilaisten it-järjestelmien hyödyntämisenä viankorjauksen aikana, kiteyttää harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Pahkin.

Pahkin painottaa, että viestintäyhteistyötä on harjoiteltava säännöllisesti ja järjestelmiä on edelleen kehitettävä. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla kriittisen infrastruktuurin toimijoilla on käytössä yhteensopivat viestintä- ja tilannekuvajärjestelmät. Periaatteessa järjestelmät ovat olemassa, mutta vie oman aikansa, ennen kuin kaikki yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat ottavat järjestelmät käyttöönsä.

Tavoitteena yrityksen häiriötön toiminta epätavallisessa tilanteessa

Toimitusjohtaja Kristian Finell Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:sta kertoo, että pitkäkestoinen sähkönjakeluhäiriö aiheuttaa välittömien seuraustensa lisäksi monia haasteita jakeluverkkoyhtiön toiminnalle. Pienen verkkoyhtiön näkökulmasta yhteisten viestintävälineiden kehittäminen on erittäin tärkeää.

– Henkilöstömme osallistui harjoitukseen innolla. He etsivät hyvin luovasti ratkaisuja poikkeuksellisen vakaviin kanta- ja alueverkon vioista seuranneisiin häiriöihin. Nämä ratkaisut eivät ole nousseet aiemmin esiin, joten tässä suhteessa harjoitus antoi meille uusia näkökulmia. Tämä oli todella arvokasta tietoa, joten harjoitus onnistui osaltamme hyvin, Finell kiittelee.

Harjoitus oli jatkumoa Pohjois-Savon JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus oli jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita on järjestetty eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Tässä harjoituksessa ja sen valmisteluissa oli mukana 240 henkilöä yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2019 -toteutuksesta vastasi Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli. Harjoitukseen osallistuivat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Valio Oy sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä, kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060

 

kuva: Fingrid