Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu

Huoltovarmuusorganisaation Teknologiapooli on teettänyt esiselvityksen kriittisten metallien ja metalliyhdisteiden käytöstä ja kierrätyksestä suomalaisessa teollisuudessa. Tavoitteena oli luoda tilannekuva siitä, mitkä ovat suomalaisten teollisuusyritysten toiminnan kannalta kriittisiä metalleja ja metalliyhdisteitä, miten materiaalien saatavuuteen liittyviä riskejä on hallittu ja miten yritykset näkevät yhteistyön merkityksen toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.

Selvityksen perusteella yritykset ovat pääosin tietoisia kriittisten metallien saatavuuteen liittyvistä riskeistä, kuten materiaalien varantojen ja valmistuksen keskittymisestä voimakkaasti tiettyihin maihin. Yritykset näyttävät kuitenkin suhtautuvan kriittisten metallien saatavuuteen liiankin luottavaisesti.

Selvityksessä ehdotetaan kriittisten metallien ja metalliyhdisteiden seurantaryhmän perustamista. HVK:n sateenvarjon alla toimivan ryhmän ensimmäisenä tehtävänä voisi olla tarkemman tilannekuvan luominen kriittisten metallien käytöstä ja merkityksestä suomalaiselle teollisuudelle.

Lisätietoja: Jyrki Hakola, Johtaja, Perustuotanto-osasto

p. +358 29 505 1030, jyrki.hakola@nesa.fi

Lataa pdf-tiedosto