HVO Extranet

Kutsu KYBER-TEO 2015 tulosten esittelyyn 16.12.2015

Kyberturvallisuuden kehittäminen ja jalkauttaminen teollisuuteen
 

Hankkeen tavoite: VTT:n vetämän ”Kyberturvallisuuden kehittäminen ja jalkauttaminen teollisuuteen” (KYBER-TEO) hankekokonaisuuden päätavoitteena on kehittää ja testata palveluja teollisuuden kyberturvallisuuden varmistamiseksi ja muun kotimaisen teollisuuden hyödynnettäväksi. Julkiset tulokset perustuvat todellisiin yrityscaseihin.

Kenelle: Huoltovarmuuskriittisille yrityksille ja teollisuuden palveluntarjoajille. Eri toimialojen tehtaiden tai laitosten automaatiojärjestelmien ylläpidosta, kehittämisestä, tietoturvasta sekä esim. hankinnoista vastaavat toimihenkilöt.

 

Ohjelma

KYBER-TEO 2015 julkisten tulosten esittely (9:00 alkaen)

 • Tilaisuuden avaus ja HVK:n kybertavoitteet (HVK, Tero Kauppinen)
 • KYBER-TEO 2015 hankkeen yritykset ja caset (VTT, Pasi Ahonen)

Teollisuuden verkonvalvonta ja tuki (klo 9:20 alkaen)

 • Lyhyt johdatus automaatioverkkojen kyberturvallisuusmonitoroinnin kehittämiseen (VTT, Sami Noponen)
 • Teollisuuden kybertilannekuva ja -tiedonvaihto Suomessa (Kyberturvallisuuskeskus)
 • Neste-case: Automaatioverkkojen kyberturvallisuusmonitorointi (Nixu)
 • Valmet-case: Monitorointi-POC (TTY, Jari Seppälä)
 • Luottamuksellisen kyberturvatiedon välitys Euroopassa – EU ECOSSIAN case (VTT, Pia Olli)

Kahvitauko 10:20 – 10:30

Teollisuuden kyberturvallisuuden jalkautus ja testaus

 • Lyhyt johdatus kyberkäytäntöjen kehittämiseen teollisuus-caseissa (VTT, Heimo Pentikäinen & Pasi Ahonen)
 • Vedenpuhdistuslaitoksen kyberturvallisuuden jalkautus-case (Turun seudun puhdistamo)
 • OPC UA tietoturvan soveltaminen teollisuus-caseissa (Prosys PMS)
 • Automaatiojärjestelmien kyberturvallisuustestauksen kehittäminen (VTT, Jouni Hiltunen)
 • Automaation kyberturvallisuuden kehittäminen Valmetilla (Valmet)

 

Lisätietoja tilaisuudesta

Pasi Ahonen, KYBER-TEO projektipäällikkö
pasi.ahonen@vtt.fi
puh. 020 722 2307

Lisätietoja ilmoittautumisesta 

Teija Järvinen
teija.jarvinen@vtt.fi
puh. 020 722 2209.

Lisätietoja hankkeesta

Tero Kauppinen, Huoltovarmuuskeskus, ohjausryhmän puheenjohtaja
tero.kauppinen@nesa.fi
050 435 5131

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 9.12.2015 mennessä tästä linkistä