HVO Extranet

Kyberturvallisuuden tila eri toimialoilla -hanke

Huoltovarmuuskeskuksen Kyber2020 -ohjelman myötä päivitetään ja vahvistetaan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden kykyä torjua kyberuhkia ja selvitä kyberhäiriötilanteista. Tavoitteena on saavuttaa entistä parempi kyky havaita uhat, muodostaa yhteinen tilannekuva sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja kommunikointiin ja johtamiseen.

Huoltovarmuusorganisaation Digipoolin toimeksiannosta on lähdetty muodostamaan tilannekuvaa yrityskentän kyberturvallisuuden tilasta. Tilannekuvan muodostamiseen käytetään Kyberturvallisuuskeskuksessa valmisteltua kansallista arviointimallia, jota käyttäen haastatellaan yli sataa eri toimialoja edustavaa yritystä.

Selvityshanke tuottaa yrityksille tietoa niiden omasta tilasta sekä toimialakohtaisia raportteja, benchmark-tietoa alan yrityksistä, ja tarjoaa toimialat ylittävän näkymän kansalliseen Kyberturvallisuuden tilaan.

Yrityksiä, joiden toivotaan osallistuvan hankkeeseen, on tarkoitus lähestyä puhelimitse ja sähköpostein kesän 2019 aikana.

Lisäksi hankkeesta on tarkoitus järjestää tiedotustilaisuus 27.8.2019 erikseen kutsutuille yrityksille.

Lisätietoja:

Digipoolin poolisihteeri:

Antti Nyqvist

Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston varautumispäällikkö

Kalle Luukkainen