HVO Extranet

Kyberturvallisuuden tilannekuva energia-alalla

Voimatalouspooli ja Huoltovarmuuskeskus teettivät kyberturvallisuuden tilannekartoituksen energiasektorille syksyllä 2015.

Kriittinen infrastruktuuri ja siihen keskeisesti kytkeytyvä energiasektori on huoltovarmuuden näkökulmasta yksi ydintoimija. Yhteiskunnan digitalisaatioprosessissa tämä näkyy niin, ettei energiasektori ainoastaan ole tämän kehityksen ensimmäisessä aallossa vaan sen sidosryhmät ja asiakkaat luottavat omissa toiminnoissaan keskeisesti energiasektorin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin asettaen toiminnan jatkuvuudelle suuren paineen. Tässä kehityksessä on tietoturvallisuudella merkityksellinen rooli.

Analyysin perusteella energiasektorilla nähdään tietoturvallisuuden painopisteen olevan tiedon suojaamisessa teknisin menetelmin. Näiden toteutus onkin pääsääntöisesti erittäin hyvällä tasolla. Kehitettävää havaittiin sen sijaan hallinnollisen tietoturvan puolella.

Selvityksen tilannekartoituksessa suurin vaikuttuvuus näyttää syntyvän päivittämällä organisaatioiden tietoturvapolitiikat, tiedon luokittelulla, aineiston omistajuuden määrittelyllä sekä henkilökunnan koulutuksella. Onkin ilmeistä, että edellä mainituilla toimenpiteillä on suora relaatio arvioituihin vakaviin ja lieviin poikkeamiin.

 

Lisätietoja

Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen
Huoltovarmuuskeskus
Puh. 02950 51060
etunimi.sukunimi@nesa.fi