Kylvösiemenen varmuusvarastoja tilapäisesti käyttöön

Valtioneuvosto päätti 1.3.2018 kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta.

Kylvösiementen varmuusvarastoja otetaan käyttöön tilapäisesti siementen riittävän tarjonnan turvaamiseksi. Varastoista puretaan vain välttämätön määrä, kuitenkin enintään 20 000 tonnia viljan kylvösiementä.

Kasvuoloiltaan vaikean kasvukauden 2017 jälkeen kylvösiementilanne on heikko osissa maata. Varmuusvarastojen käyttöönotolla pyritään turvaamaan viljelijöille välttämätön tuotantopanos kevään kylvöille. Suurin siementarve on Huoltovarmuuskeskuksen arvion mukaan Pohjanmaalla sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Näillä alueilla sertifioidun kylvösiemenen tuotannon lisäksi myös tilojen oman kylvösiemenen (TOS) tuotanto on ollut vaikeuksissa. Tämä voi johtaa normaalia suurempaan sertifioidun siemenen kysyntään. ​

 

Lisätietoja: valmiusasiamies Juha Mantila, p: 029 5051041