HVO Extranet

Näkökulmia Suomen, Ruotsin ja Norjan huoltovarmuusyhteistyön kehittämiseksi

Suomen, Ruotsin ja Norjan väliset taloudelliset keskinäisriippuvuudet ovat merkittäviä. Näillä kolmella Pohjoismaalla on siten myös yhteinen intressi varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta tarpeellisten tuotteiden ja palveluiden saatavuus maiden kesken.

22. huhtikuuta 2020 julkaistu raportti Critical Nordic Flows: Collaboration between Finland, Norway and Sweden on Security of Supply and Critical Infrastructure Protection luo näkökulmia siihen, miten Suomi, Ruotsi ja Norja voisivat syventää keskinäistä yhteistyötään yhteiskunnan perustoimintojen kannalta keskeisimpien tuote- ja palveluvirtojen turvaamiseksi.

Raportti keskittyy erityisesti kuuteen alaan: kommunikaatio ja digitaaliset verkostot, energia, ruoka, finanssiala, lääkkeet sekä logistiikka. Raportissa määritellään 28 alustavaa aihetta, joiden osalta havaitaan mahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseksi. Raportti on suunnattu erityisesti päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden työn tueksi ja tausta-aineistoksi.

Raportin laatiminen aloitettiin kolmen pohjoismaisen toimijan yhteistyönä maaliskuussa 2019. Suomesta mukana oli Huoltovarmuuskeskus, Ruotsista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ja Norjasta kauppa-, teollisuus- ja kalastusministeriö. Raportin laatimiseen osallistuivat edellä mainittujen lisäksi Ruotsin Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ja Norjan Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

 

Julkaistu 22.4.2020