HVO Extranet

NIDY-merkkisissä suu- ja nenäsuojaimissa havaittu laatupoikkeamia

Tiistaina 7.4.2020 Suomeen tuotiin Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia ja koronavirusepidemiaan tarkoitettuja suu-nenäsuojaimia. VTT:n testausten perusteella kyseiset suojaimet eivät täyttäneet niille asetettuja sairaalakäyttöön asetettuja vaatimuksia. Suojaimet soveltuvat kuitenkin sellaiseen käyttöön, jossa ei edellytetä sairaalakäytön suojausominaisuuksia, vaan keskeistä on suojata potilaita ja asiakkaita hoitohenkilökunnan mahdollisesti kantamalta taudilta. Suojaimia voi käyttää esimerkiksi hoivayksiköissä.

Suu-nenäsuojaimet jaettiin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin logistiikkakeskusten kautta edelleen jaettavaksi hoivayksiköihin ja kotiin vietävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Eilisen illan 16.4.2020 ja tämän aamupäivän 17.4.2020 aikana ilmoitettiin havainnoista, joiden mukaan kyseiset suu- ja nenäsuojat aiheuttivat käyttäjilleen muun muassa allergiareaktioita. Lisäksi käyttäjät ilmoittivat suojiin liittyvistä poikkeavista hajuhavainnoista. Havainnot koskivat vain osaa jaetusta suojainmateriaalista, mutta havaintoja tuli useasta eri käyttöpaikasta.

Huoltovarmuuskeskus ilmoitti havainnoista viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksen edustajille ja sosiaali- ja terveysministeriölle illalla 16.4.2020. Samalla Huoltovarmuuskeskus pyysi välittömästi kertomaan havainnoista hoitoyksiköille, joihin on toimitettu näitä suojainta, ja pyysi lopettamaan niiden käytön.

Jos suojainten ominaisuudet eivät vastaa suojaimelle asetettuja vaatimuksia, niitä ei voi käyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Huoltovarmuuskeskus pyytävät sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ilmoittamaan vastaavista suojainten laatupoikkeamista yliopistollisten sairaanhoitopiirien logistiikkakeskuksiin.

NIDY-merkkisiä suu- ja nenäsuojaimia ei saa hävittää, vaan pyydämme säilyttämään ne mikrobiologisia testejä varten. Ensimmäiset NIDY-suojaimet on jo toimitettu jatkotutkimuksiin VTT:lle.

Vastaavia laatupoikkeamia ja virheellisiä tuotteita on raportoitu koronaepidemian aikana myös ulkomailla.

 

Julkaistu 17.4.2020