HVO Extranet

Oikeuskansleri ministeriöiden toimista suojainvarusteiden hankinnan ohjauksessa: yhteistyöhön ja vastuunjakoon kiinnitettävä huomiota

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisunsa sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimiin ja ohjaukseen koronaepidemiassa tarvittavien suojainvarusteiden hankinnassa ja varastoinnissa. Oikeuskansleri kiinnittää ministeriöiden huomiota eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyteen sekä selkeään vastuunjakoon.

Oikeuskansleri muistuttaa ratkaisussaan, että tehtävien jakautuessa useille toimijoille on varmistettava, että yhteistyössä toimivalla toisella osapuolella on riittävät valmiudet toimeenpanoon. Ministeriön ohjausrooliin ja rooliin toimeksiantajana kuuluu myös tarvittaessa varmistaa tämä. Tämä korostuu tilanteessa, jossa ohjaus ja toimeksiannot ovat tavanomaisesta poikkeavia.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Janne Känkäsen mielestä on oikea havainto, että huoltovarmuuden organisointia, tavoitteellisuutta, tuloksellisuutta ja läpinäkyvyyttä tulee edelleen parantaa ja vastuita selkeyttää. Tähän kiinnitti huomiota myös Huoltovarmuusneuvosto hiljattain julkaistussa raportissaan.

Työ on jo käynnistynyt sekä työ- ja elinkeinoministeriössä että HVK:n sisällä. Ministeriö toteuttaa parhaillaan HVK:n toiminnan arviointia ja valmistelee valtionneuvoston huoltovarmuuspäätöksen päivittämistä. Huoltovarmuuskeskuksessa puolestaan on meneillään oman strategian kehitystyö, jossa mm. täsmennetään HVK:n roolia erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa.

Oikeuskanslerin tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote