HVO Extranet

Organisaatio

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

Huoltovarmuus tarkoittaa välttämättömien taloudellisten toimintojen turvaamista poikkeusolojen ja vakavien häiriöiden varalta.

Huoltovarmuusorganisaatio

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus. Se ohjaa myös sektoreissa ja pooleissa tehtävää työtä, nimittää sektorien ja poolitoimikuntien jäsenet ja hyväksyy poolisopimukset. Hallituksessa on vahva elinkeinoelämän edustus.

Huoltovarmuusneuvosto ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seuraa huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tekee esityksiä toimenpiteistä.

Huoltovarmuuskeskusta johtaa toimitusjohtaja hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Sektorit ja poolit

Huoltovarmuusorganisaatiossa on seitsemän sektoria sekä 21 poolia. Näiden toimintaa on esitelty tarkemmin kohdissa Sektorit ja poolit sekä Toimialat.