HVO Extranet

Tehtävät

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää huoltovarmuutta. Strategisina tehtävinään Huoltovarmuuskeskus

  • Sovittaa yhteen elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyötä varautumisessa
  • Hoitaa valtion varmuusvarastointia sekä turva- ja velvoitevarastointia
  • Varmistaa välttämättömien teknisten järjestelmien toimivuutta ja turvaa kriittistä tavara- ja palvelutuotantoa
  • Seuraa kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin