HVO Extranet

Tehtävät

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää huoltovarmuutta. Strategisina tehtävinään Huoltovarmuuskeskus mm.

  • sovittaa yhteen elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistytötä varautumisessa
  • hoitaa valtion varmuusvarastointia sekä turva- ja velvoitevarastointia
  • varmistaa välttämättömien teknisten järjestelmien toimivuutta ja turvaa kriittistä tavara- ja palvelutuotantoa
  • seuraa kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin