HVO Extranet

Huoltovarmuusneuvosto

Valtioneuvosto nimittää huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä edustavat elinkeinoelämää. Neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja toimii neuvoston pääsihteerinä.

Huoltovarmuusneuvoston keskeisiä tehtäviä ovat:

  • tarkastella maan huoltovarmuuden tilaa ja siihen kohdistuvia riskejä erityisesti pitkällä aikavälillä
  • tehdä aloitteita ja edistää mielipiteenvaihtoa huoltovarmuutta koskevista aiheista
  • arvioida sektori- ja poolikentän kattavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta
  • tehdä aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi huoltovarmuuden alalla
  • arvioida huoltovarmuuteen suunnattavien resurssien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
  • tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotus Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanosta.