HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus. Hallituksen nimittää valtioneuvosto kuultuaan huoltovarmuusneuvostoa. Hallitukseen kuuluu vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Näistä vähintään 4 tulee edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on 3 vuotta.

Hallitus ohjaa sektoreissa ja pooleissa tehtävää työtä. Se vahvistaa näiden toiminnan yleiset tavoitteet ja seuraa toimintaa toimitusjohtajan raportoinnin kautta.

Hallitus päättää HVK:n vuotuisesta budjetista ja antaa tilinpäätöksen. Se tekee toimitusjohtajan esittelystä päätökset taloudellisista hankkeista, jotka ovat toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisen suuria.

Hallitus vahvistaa HVK:n työjärjestyksen ja yleiset ohjeet.