HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa hallitus. Valtioneuvosto nimittää hallituksen kuultuaan huoltovarmuusneuvostoa. Hallitukseen kuuluu vähintään 9 ja enintään 11 jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina. Näistä vähintään 4 tulee edustaa elinkeinoelämää. Hallituksen toimikausi on 3 vuotta.

Hallitus ohjaa sektoreissa ja pooleissa tehtävää työtä. Se vahvistaa näiden toiminnan yleiset tavoitteet ja seuraa toimintaa toimitusjohtajan raportoinnin kautta.

Hallitus päättää Huoltovarmuuskeskuksen vuotuisesta budjetista ja antaa tilinpäätöksen. Se tekee toimitusjohtajan esittelystä päätökset taloudellisista hankkeista, jotka ovat toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisen suuria.

Hallitus vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen työjärjestyksen ja yleiset ohjeet.