Pohjoismainen yhteistyö

Suomi on solminut Ruotsin kanssa sopimuksen taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteissa. Sopimuksen mukaan Suomen ja Ruotsin hallitukset pitävät tavoitteenaan taloudellista yhteistyötä, mukaan luettuna kauppaa ja huoltovarmuuteen liittyvää tietojen vaihtoa ja yhteydenpitoa. Kansainvälisessä kriisitilanteessa pyritään keskinäinen kaupankäynti turvaamaan erityisesti sopimuksen liitteessä mainittujen tavaroiden osalta.

Ruotsin hallinnossa ja ajattelutavassa tapahtuneiden muutosten seurauksena yhteistyö Ruotsin kanssa on ollut pysähdyksissä. Ruotsin perustettua uuden varautumista koordinoivan viraston (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) yhteistyön käynnistäminen on ollut esillä keskusteluissa muun muassa EU:n CIP-direktiivin soveltamisen sekä yleispohjoismaisen yhteistoiminnan aloilla.

Suomella ja Norjalla on neuvoteltuna kahdenvälinen huoltovarmuutta koskeva puitesopimus. Sopimuksen nojalla voidaan tehdä yksityiskohtaisia sopimuksia. Sopimuksen yleisenä tarkoituksena on keskinäisen tavaroiden ja palveluiden saannin turvaaminen sisäisissä häiriöissä ja kansainvälisissä jännitystiloissa. Sopimuksen mukaisesti voidaan tarpeen mukaan tehdä myös alakohtaisia sopimuksia ja päättää yhteisistä valmiustoimista. Vaisun alun jälkeen komitean työssä on päästy konkreettisempiin asioihin.

Sopimukseen liittyy rajoittavia ehtoja Norjan Nato-jäsenyyden ja Suomen EU-jäsenyyden johdosta.  Naton jäsenmaiden keskinäiset yhteistyövelvoitteet ovat poikkeusoloissa järjestön perustamisasiakirjan mukaisesti ensisijaisia,eikä niiden yli ei voi sopia muuta.

Pohjoismainen viranomaisten välinen yhteistyö

Pohjoismaiden välillä on lisäksi viranomaisten välisiä yhteistoimintasopimuksia puolustusmateriaalialalla, kriisispesifisissä lääkkeissä sekä sähköalalla.