Suomen Huoltovarmuusdata oy

TIE_08_610x256

Huipputurvallisia palvelinkeskuspalveluita huoltovarmuuskriittisille organisaatioille

Erilaisten turvallisuusriskien kasvu on organisaatioiden toimintaympäristöjen merkittävimpiä muutoksia 2000-luvulla. Erityisesti yritysmaailman ja julkishallinnon riippuvuus nopeasti kehittyvästä tieto- ja viestintätekniikasta on synnyttänyt uusia haasteita ja uhkia. Organisaatioiden keskeiset toiminnot ovat tänä päivänä lähes kokonaan monimutkaisten ja monin tavoin häiriöherkkien tietojärjestelmien ja tietoverkkojen varassa. Tästä syystä organisaatioiden on nykyisin entistä enemmän huolehdittava toimintansa jatkuvuuden turvaamisesta. Turvallisuudesta ja erityisesti tietoturvallisuudesta on tullut olennainen osa organisaatioiden toiminnan laatua, kilpailukykyä ja siten kokonaisjohtamista.

Suomen Huoltovarmuusdata oy

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista 21.8.2008/539, jossa yhteiskunnan tietotekniset perusrakenteet nostetaan keskeiseen asemaan ja edellytetään, että niiden jatkuva toimintakyky varmistetaan erilaisten häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia sekä kansallinen tietoturvallisuusstrategia korostavat tieto- ja viestintäjärjestelmien turvaamista sekä varautumista niihin kohdistuviin turvallisuusuhkiin ja riskeihin.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on Huoltovarmuuskeskus perustanut huipputurvallisen tietotekniikan palvelinkeskuksen, jonka toimintaa hoitaa Suomen Huoltovarmuusdata oy. Vuonna 2008 perustettu yhtiö on kriittisten tietojärjestelmien palveluoperaattori, joka toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarjoten korkealaatuisia tietotekniikkapalveluita. Toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan kriittisten tietojärjestelmien toiminta varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

Palvelinkeskus

Tietoturvallisuus on nykyajan organisaatioiden toimintakyvyn lähtökohta. Se koostuu monista osatekijöistä, joista tietoteknisten laitteiden ja tilojen korkea fyysinen turvallisuus ja sijainti muodostavat perustan. Palvelinkeskuksen toimitilat on sijoitettu kalliosuojaan. Keskuksen tilojen ja rakenteiden suunnittelun, toteutuksen, käytön ja ylläpidon johtavana periaatteena on ollut korkeatasoinen turvallisuus. Konesali- ja operointitilat sekä tekninen infrastruktuuri on varmistettu kaikilta osin. Näin voidaan tarjota turvallinen ympäristö asiakkaiden tietojärjestelmien käytön ja ylläpidon varmistamiseksi sekä normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa että ankarissakin poikkeusoloissa.

Palvelinkeskuksen tilat edustavat 2000-luvun suunnittelua ja edustavat toteutukseltaan korkeaa laatua. Konesalitilat on suunniteltu suojaamaan asiakkaiden laitteistot ja tietoaineistot räjähdyksiltä, tulvilta, tulipaloilta, kaasupäästöiltä, murroilta, ilkivallalta, varkauksilta, hakkereilta sekä myös korkeataajuiselta sähkömagneettiselta säteilyltä. Toiminnan perustana oleva turvallisuuspolitiikka sisältää tarkat vaitiolo- ja muut turvallisuusmääräykset. Yrityksen palvelutoiminnalla on ISO 27001 tietoturvallisuussertifikaatti.

TIE_11_610x256

Palvelut

Suomen Huoltovarmuusdata oy:n palvelutoiminnan lähtökohtana on korkea laatu, henkilökohtainen palvelu, huipputason turvallisuus ja tietojärjestelmien jatkuvakäyttöisyys. Palvelumme mahdollistavat kriittisten tietojärjestelmien käytön ja ylläpidon asiakasorganisaation henkilöstön voidessa keskittyä oman organisaationsa ydintoimintoihin.

Tarjoamme huipputurvallista konesalitilaa kriittisten tietojärjestelmien ja kahdennettujen laitteistoratkaisujen sijoituspaikaksi sekä erilaisia tietojärjestelmien käyttö- ja lisäarvopalveluita.

Palvelinkeskusratkaisu soveltuu monen tyyppisille huoltovarmuuskriittisille organisaatioille ja tilanteisiin, jossa tarvitaan erityisturvallista käyttöympäristöä ja siihen liittyviä konesalipalveluita. Asiakasjärjestelmien valvonta, operointi ja ylläpito on mahdollista hoitaa itse, kaupallisen palveluoperaattorin tai Suomen Huoltovarmuusdata oy:n toimesta.

Palveluihimme kuuluvat asiakkaiden tietojärjestelmien ja – laitteiden sijoitus turvallisiin ja jatkuvakäyttöisiin konesaleihin sekä erityyppiset tallennus-, varmistus- ja suojakopiointipalvelut. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi tarjoamme myös erilaisia tietojärjestelmien operointi-, valvonta-, tuki- sekä tietoturva- ja tietoliikennepalveluita. Nämä palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.


Yhteystiedot:

Suomen Huoltovarmuusdata oy
Fabianinkatu 8
00130 Helsinki

Klaus Ahlstrand
puh. +358(0)295051930
klaus.ahlstrand[at]nesadata.fi