Suomen Huoltovarmuusdata oy

TIE_08_610x256

Huipputurvallisia palvelinkeskuspalveluita huoltovarmuuskriittisille organisaatioille

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista 5.12.2013/857, jossa yhteiskunnan tietotekniset perusrakenteet nostetaan keskeiseen asemaan ja edellytetään, että niiden jatkuva toimintakyky varmistetaan erilaisten häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia sekä kansallinen tietoturvallisuusstrategia korostavat tieto- ja viestintäjärjestelmien turvaamista sekä varautumista niihin kohdistuviin turvallisuusuhkiin ja riskeihin.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on Huoltovarmuuskeskus perustanut huipputurvallisen tietotekniikan palvelinkeskuksen, jonka toimintaa hoitaa Suomen Huoltovarmuusdata Oy. Vuonna 2008 perustettu yhtiö on kriittisten tietojärjestelmien palveluoperaattori, joka tarjoaa huipputurvallista konesalitilaa kriittisten tietojärjestelmien ja kahdennettujen laitteistoratkaisujen sijoituspaikaksi sekä erilaisia tietojärjestelmien käyttö- ja lisäarvopalveluita, kuten erilaisia tietojärjestelmien operointi-, valvonta-, tuki- sekä tietoturva- ja tietoliikennepalveluita.

Palvelinkeskus

Keskuksen tilojen ja rakenteiden suunnittelun, toteutuksen, käytön ja ylläpidon johtavana periaatteena on ollut korkeatasoinen turvallisuus. Konesali- ja operointitilat sekä tekninen infrastruktuuri on kahdennettu kriittisin osin. Näin voidaan tarjota turvallinen ympäristö asiakkaiden tietojärjestelmien käytön ja ylläpidon varmistamiseksi sekä normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa että poikkeusoloissa. Toiminnan perustana oleva turvallisuuspolitiikka sisältää tarkat vaitiolo- ja muut turvallisuusmääräykset. Yrityksen palvelutoiminnalla on ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuussertifikaatti.

 

Yhteystiedot:

Suomen Huoltovarmuusdata Oy
Fabianinkatu 8
00130 Helsinki

www.suomenhuoltovarmuusdata.fi