HVO Extranet

Talous ja lainsäädäntö

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät.

Kyseisellä lailla on perustettu Huoltovarmuuskeskus, asetettu huoltovarmuuden yleiset tavoitteet ja säädetty huoltovarmuustoiminnan rahoittamisesta.

Huoltovarmuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset on keskitetty katettaviksi Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa olevasta valtion talousarvion ulkopuolisesta huoltovarmuusrahastosta.

Huoltovarmuusrahastoon tuloutetaan tuontienergiahyödykkeistä ja sähköenergiasta kannettava huoltovarmuusmaksu. Maksun tuotto on n. 44 milj. € vuodessa. Huoltovarmuusrahaston tase on 2 mrd. €, joka on pääosin sitoutunut varmuusvarastoihin.