Talous ja lainsäädäntö

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) tarkoituksena on poikkeusolojen varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot eli huoltovarmuus.

Tällä lailla on perustettu Huoltovarmuuskeskus, asetettu huoltovarmuuden yleiset tavoitteet ja säädetty toiminnan rahoittamisesta.

Huoltovarmuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset on keskitetty katettaviksi Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa olevasta valtion talousarvion ulkopuolisesta huoltovarmuusrahastosta.

Huoltovarmuusrahastoon tuloutetaan energiahyödykkeistä kannettava huoltovarmuusmaksu. Maksun tuotto on n. 50 milj. € vuodessa. Huoltovarmuusrahaston tase on 1,2 mrd. €, joka on pääosin sitoutunut varmuusvarastoihin.