Keskeinen lainsäädäntö

Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään varautumisen taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Turvaamisen tason vaatimukset riippuvat yhteiskunnan uhkista ja riskeistä. Viimeisin tavoitepäätös on annettu vuonna 2013.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) tarkoituksena on vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät eli huoltovarmuus. Tällä lailla on perustettu Huoltovarmuuskeskus, asetettu yleiset tavoitteet ja säädetty toiminnan rahoittamisesta.

Muista huoltovarmuuden turvaamiseksi tarpeellisista Huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Sitä täydentävät ja syventävät eri hallinnonalojen valmistelemat muut varautumiseen ja häiriötilanteiden hallintaan liittyvät strategiat sekä ohjausasiakirjat.

Eri toimialoilla on annettu huoltovarmuuden kannalta merkityksellistä lainsäädäntöä. Lisätietoa näistä löydät kunkin toimialan esittelystä.