Keskeinen lainsäädäntö

Keskeisin Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ohjaava laki on laki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992). Lisäksi Huoltovarmuuskeskuksen tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa Huoltovarmuuskeskuksesta (455/2008).

Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään varautumisen taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Turvaamisen tason vaatimukset riippuvat yhteiskunnan uhkista ja riskeistä. Viimeisin tavoitepäätös on annettu vuonna 2013.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Sitä täydentävät ja syventävät eri hallinnonalojen valmistelemat muut varautumiseen ja häiriötilanteiden hallintaan liittyvät strategiat sekä ohjausasiakirjat.

Eri toimialoilla on annettu huoltovarmuuden kannalta merkityksellistä lainsäädäntöä. Lisätietoa näistä löydät kunkin toimialan esittelystä.