HVO Extranet

Oulun seudulla harjoiteltiin pitkäkestoista sähkönjakelun suurhäiriötä

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitussarja sai jatkoa Oulun alueella 8.–9.5.2019. Harjoituksessa sähköt olivat voimakkaan myrskyn vaikutuksesta poissa laajoilta alueilta yli kahden viikon ajan.  Harjoitukseen osallistui ennätykselliset 550 henkilöä. Mallintamalla kriisitilanteen aiheuttamia häiriöitä yhteiskunnalle voidaan havaita, ovatko eri organisaatioiden suunnitellut toimenpiteet yhteensopivia kriisin hallitsemiseksi. Harjoitus osoitti, että aiemmissa valtakunnallisissa ja alueellisissa suurhäiriöharjoituksissa löydettyjä oppeja on saatu vietyä käytäntöön.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tällaiset yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa tekniikkaa ja viestintää.

– Harjoitus onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. JÄÄTYVÄ-harjoitukset ovat löytäneet paikkansa elinkeinoelämän ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisessä, kiteyttää harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Pahkin. Pahkin työskentelee kantaverkkoyhtiö Fingridin kantaverkkokeskuksen valvomopäällikkönä.

Viestinnän merkitys ja yhteiset toimintamallit korostuvat häiriötilanteissa

Eri organisaatioiden yhtenäisen viestinnän merkitys korostuu vaikeissa häiriötilanteissa. Tämä todettiin jo ensimmäisessä JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksessa Kuopion seudulla.

– Yleisradio osallistui aktiivisesti tähän harjoitukseen. Elinkeinoelämän ja viranomaisten on etukäteen sovittava yhtenäisestä viestinnän toimintamallista. Tämä on välttämätöntä median häiriöttömän toiminnan ja oikeellisen viestinnän varmistamiseksi. Media palvelee sekä kansalaisia että kaikkia organisaatioita. Tässä toiminnossa on edistytty paljon, mutta kehitettävääkin on”, toteaa Yleisradiossa viranomaisverkko Virven käyttöä suunnitteleva Jari Tanskanen.

Teleoperaattoreita harjoituksessa edustaneen DNA Oyj:n osastopäällikkö Tomas Lång iloitsee, että teleoperaattoreiden sekä energiayhtiöiden välinen yhteydenpito sekä yhteisen tilannekuvan muodostaminen on saatu JÄÄTYVÄ-harjoitussarjan myötä kehitettyä hyvälle tasolle.
– Merkittävänä tekijänä tässä on ollut KRIVAT-palvelun kehittyminen ja käyttöosaamisen parantuminen, toteaa Lång. KRIVAT on Suomen Erillisverkot Oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuuritoimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n käyttöpäällikkö Matti Lehto näki harjoituksen tarpeellisena erityisesti siksi, että kehityskohteitakin löytyi.
– Meidän asiakaspalvelutoiminto joutui harjoituksessa suuren ponnistuksen eteen. Simuloidut puhelut huolestuneilta asiakkailta ruuhkauttivat asiakaspalvelua ja palvelupyyntöjen kirjaamisessa löytyi parannettavaa, vaikka toimintoa oli paljon kehitettykin jo ennen harjoitusta. Myös Oulun Energia -konsernin johtokeskus osallistui täydellä höyryllä harjoitukseen, kiittelee Lehto.

Oulun kaupunki osallistui erityisen aktiivisesti tähän harjoitukseen.
– Kaupungin oma osuus käsitti eri toimintojen tavanomaisimpien varautumistoimenpiteiden lisäksi evakuointikeskuksen perustamisen Heinäpään palloiluhalliin, mihin osallistui 300 henkilöä. Harjoituksen tuloksiin ollaan todella tyytyväisiä, kertoo kaupungin riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas.

Harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

Nyt järjestetty harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Mukana harjoituksessa ja sen valmistelussa on ollut 550 henkilöä toimialan yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

Harjoituksen toteutuksesta vastasi Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli. Harjoitukseen osallistuivat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Oulun Energia ja sen tytäryhtiö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, Caruna Oy, Oulun kaupunki, Fortum Power and Heat Oy, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä, kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ-harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060

Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011, VALVE 2014 ja JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.

kuva: Fingrid Oyj