Henkilötiedot

Atte Kokkinen
Järjestelmäpäällikkö (virkavapaalla)

Yhteystiedot


Osastot

Suunnittelu- ja analyysiosasto

Vastuuryhmät

Huoltovarmuuskriittisten yritysten määrittely
HVO Extranet (ent. HUOVI-portaali)