Henkilötiedot

Erkki Räsänen
Varautumispäällikkö

Yhteystiedot


Osastot

Infrastruktuuriosasto

Vastuuryhmät

Tietohallinto
Kyberturvallisuus