Henkilötiedot

Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti

Yhteystiedot


Osastot

Hallinto-osasto (HVK)
Infrastruktuuriosasto
Perustuotanto-osasto

Vastuuryhmät

Toimitusjohtaja