Henkilötiedot

Jaakko Pekki
Valmiusasiamies

Yhteystiedot


Osastot

Perustuotanto-osasto

Vastuuryhmät

Alueellinen ja paikallinen varautuminen
Elinkeinoelämän alueellinen varautuminen
Jatkuvuudenhallinta
Päivittäistavarahuolto