Henkilötiedot

Juha Mantila
Valmiusasiamies

Yhteystiedot

Fax

Osastot

Perustuotanto-osasto

Vastuuryhmät

Elintarvikehuollon varautuminen
Viljan varmuusvarastointi
Turvavarastointi