Henkilötiedot

Juha Mantila
Valmiusasiamies

Yhteystiedot


Osastot

Perustuotanto-osasto

Vastuuryhmät

Elintarvikehuollon varautuminen
Viljan varmuusvarastointi
Turvavarastointi